Sopsortera på enkelt vis

Reglerna för hur vi skall sortera våra sopor blir allt mer detaljerade. Men med en praktisk sopsorteringsenhet i köket blir det betydligt enklare och renligare.